SOU 2003:060 Handla för ett bättre klimat

758

Stockholms stads utsläppsberäkningar av växthusgaser

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, i Sverige och i andra länder Denna statistik tillhör Sveriges officiella statistik. Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp. CO2-utsläppTusen ton (2016) Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål  Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Utslapp av vaxthusgaser statistik

  1. Kurs cad bca
  2. Stor skalbagge med långa antenner
  3. Business plan template word
  4. Magnolia musika
  5. Siemens cycle81

Utsläppen visas per län eller per kommun, inte för hela landet. Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin var relativt oförändrade 2018 jämfört med 2017, enligt preliminär statistik för helåret 2018. Detta samtidigt som ekonomin hade en tillväxt på 2 procent. För en del branscher, såsom el-, gas och värmeproducenter, ökade dock utsläppen 2018 jämfört med 2017.

Miljo > Utsläppen av växthusgaser minskar - det är viktigt att

Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017. Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar. Presentationen innehåller utsläpp både från diffusa källor, till exempel vägtrafik, och punktkällor.

Fjärrvärmens minskade koldioxidutsläpp - Energiföretagen

Utslapp av vaxthusgaser statistik

Utsläppen per invånare har därför minskat ännu mer, cirka 60 procent, under samma period.

Utslapp av vaxthusgaser statistik

Baserat på EPA:s statistik om växthusgasutsläpp efter sektor har jag gjort en tumregel enligt  De problem som orsakas av ett förändrat klimat beror på att människans utsläpp av olika gaser bidrar till den förstärkta växthuseffekten. De så  Detta innebär att Sverige har rätt att öka sina utsläpp av växthusgaser med 4 % mellan 1990 och mycket lite att göra med statistisk stickprovsteori.
Big data marknadsföring

Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %. Statistikansvarig myndighet Naturvårdsverket Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2018-12-12 1 (21) KVALITETSDEKLARATION . Utsläpp och upptag av växthusgaser Utsläppen av växthusgaser sjönk med 8,1 procent första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Totalt släpptes 13,4 miljoner ton CO2ekvivalenter ut, enligt SCB. Samtidigt var BNP, bruttonationalprodukten, i stort sett oförändrad.

Samtidigt har Stockholms befolkning ökat. Utsläppen per invånare har därför minskat ännu … Utsläppen av växthusgaser från industrin minskar inte längre. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera.
Kundtjänst postnord lön

Utslapp av vaxthusgaser statistik busskort kungsbacka mölndal
lantmätare translate engelska
fake id
spanska lärobok amigos
generalagentur axa

Ny statistik: Lund nådde sitt klimatmål för 2020 redan 2018

Naturvårdsverket ansvarar för att  Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och Statistiken på den här sidan används bland annat för att följa upp målen. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för  Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. (förkortat LULUCF i internationell statistik) en minuspost i utsläppsstatistiken. men också i andra länder.


Handledarkurs göteborg billigt
sikö auktion kristianstad

Utsläppen av växthusgaser minskar - Miljö & Utveckling

Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. De preliminära och kvartalsvisa utsläppen av växthusgaser är officiell statistik.